Ar-Ge
E-Bülten Aboneliği

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak ister misiniz? Abone olmak için e-posta adresinizi yazmanız yeterli.

Trueworks Cad/Cam
Yazı Büyüklüğü A A A

Herşeyi ile Yerli Bir Cad/Cam

TrueWorks Cad/Cam programı tamamen yerli bir üretimdir.Türkiye üretim sanayisinin tamamen Türk yazılımcı ve mühendisleri tarafından geliştirilmiş olan bir Cad/Cam programına ihtiyacı vardı ve bu ihtiyaçları karşılamak için ortaya TureWorks çıkmıştır.
 

Tasarım Ekranı

Görünüm Araçları

- Zoom In, Zoom Out, Zoom Window, Zoom Nesne
- Kaydırma (Pan)
- Bakış açıları (Top,Bottom,Front,Back,Left,Right,Isometric)
- Kamerayı Döndürme (Rotate)
- Nesne görünürlükleri
- Persfektif veya Paralel düzlemler
- Tel(wireframe) veya katı model(solid) çizim
- Grid çizgileri
- Düzlem seçimi (XY, XZ, YZ düzlemleri)
- Düzlem ofseti

Düzenleme Araçları

- Orjin noktasını taşımak
- İleri ve geri al işlemleri
- Çizim kilitleme
- Gruplama
- Özel seçim işlemleri
- Nesne yakalama (Osnap)
- Düz çizim (Ortho)
- İz Takibi (Track)
- Hizalama (Sola, Sağa Ortaya, Yukarı, Aşağı, Merkez)
- Eşit Boyutlandırma (Genişlik, Yükseklik)
- Boşluk Koyma (Yatay ve Düşeyde)
- Çizim özelliklerini değiştirme

Wireframe Çizim Araçları

- Çizgi “Line” çizim işlemleri
- Dörtgen “Rectangle” çizim işlemleri
- Çokgen “Polygon” çizim işlemleri
- Daire “Circle” çizim işlemleri
- Yay “Arc” çizim işlemleri
- Elip “Ellipse” çizim işlemleri
- Yay Elips “Arc Ellipse” çizim işlemleri
- Bspline çizim işlemleri
- Hermite Spline Çizim işlemleri
- Bezeir çizim işlemleri
- Wireframe yüzeyler (Surfaces)
- Boyutlandırma (Dimension) işlemleri

Wireframe Çizim Örnekleri

Çizim Değiştime

Mevcut yapılmış olan çizimler istenlen özelliklere modifiye edilebilmektedir. Ekran özellikleri değiştirilebilir. Bir çizimden diğer bir çizime geçiş yapılabilmektedir.

Vektöriyel Yazı Yazma

Herhangi bir Windows fontunda yazılmış olan bir yazı otomatik olarak vektöre çevrilebilmektedir. Yazıya italik,bold,underline özellikleri verilebilir. Yazının yüksekliği metrik sisteme göre ayarlanabilmektedir. Böylelikte ekstradan bir çaba harcamadan tüm yazı işlemleri yapılabilmektedir.

Geometri düzelme

- Geometrisi bozulmuş çizimler tanımlanmış olan geometrilere dönüştürülebilirler.
- Çok küçük parçalara bölünmüş olan çizimler çizgi ya da yay çizimlerine dönüştürülebilirler.
- Köşelerde gereksiz olan çizimler kaldırılarak tam 90 derece Ya da istenen açı değerine getirilebilirler.
- Girilen açı ve boy filitre değerlerine göre kurallar tanımlanabilir.

Modifikasyon İşlemleri

- Taşıma “Move”, Kopyalama “Copy”, Döndürme “Rotate”
- Lineer Dizi “Lineer Array” , Dairesel Dizi “Polat Array”
- Ölçekleme “Scale”, Aynalama “Mirror”, Ofset “Offset”
- Uzatma “Entend”, Birleştir “Connect”
- Kırma “Break” , Budama “Trim”
- Köşe Yuvarlatma “Fillet”, Pah Atma “Chamfer”
- Patlatma “Explode” , Silme “Erase”
- Vektöre Yatırma “Lay On Vector”
 
Modifikasyon komutları kullanılarak oluşturulmuş olan çizimlerin konumu, özellikleri ve şekli değiştirilebilmektedir.

Katı Model Çizimler

- Quadratic Bspline yüzeyler oluşturulabilir
- Cubic Bspline yüzeyler oluşturulabilir
- Bezeri yüzeyler oluşturulabilir
- Nurbs yüzeyler oluşturulabilir
- Lineer yüzeyler oluşturulabilir
- Polay yüzeyler oluşturulabilir
- Helix yüzeyler oluşturulabilir
- Extrude ve Revolve işlemleri
- 9 ve 16 noktalı yüzeyler
- Hazır katı modeller (Box, Cube, Cone, Cylinder, Sphere...)
- Matematiksel yüzekler. Girilen yüzey formülüne göre input datalarına göre yüzey oluşturma.

Örnek Katı Modeller

STL Data Import “Dental”

Özel Çözümler – Bükme “Bending”

Kullanıcıların istekleri göre özel çözümler, arayüzler ve hesaplamalar üretilebilmektedir. Bu şekilde kullanıcı istenilen sonuçları çok hızlı elde edebilir. Bıçak bükme uygulaması için geliştirilmiş olan bir arayüz. Büküm noktaları veya bıçak üzerinde yapılacak işlemler tanımlanır ve kullanıca makine için kod üretir.

Özel Çözümler – Ultrasonic Analiz

Çift aşamalı bir uygulamadır. Taranacak olan parça için G kod oluşturulur. Makine parça üzerinde gezerken Ultrasonic bir sensör vasıtalı ile parça üzerinde X,Y ve Ultrasonic data bilgileri toplanır. Toplanılan bu değerler analiz edilerek. Renk haritası çıkarılır ve kullanıcıya rapor sunulur.

CAM Prosedürleri

- TrueWorks 2 eksenden 5 eksene kadar kod üretebililir.
- Wireframe üzerinde çalışma
- Triangle Mesh Yüzeylerde çalışma
- Nurb Yüzeylerde çalışma
- Delik delme
- Kaba (Rough), Yarı Hassas (Semi Finish), Hassas (Finish)
- Takım yolu optimisazyonu
- Takım şeklini belirleme.
- Cam Stratejilerini Belirleme
- Post Processor tanımlama
- Temel Similasyon
- Parça kaldırmalı similasyon

Takım “Tool” Tanımlama

- Kesici takımın geometrisi belirlenebilir.
- Takımın boyutları tanımlanır
- Kesme hızları belirlenir
- Birden fazla takım tanımlanabilir
- Takımlara özel M kodu ataması yapılır
 

Takım Yolu Grafiksel Gösterimi

Takım Yolunun G Kodları

Post Processor Tanımlama

Basic Similasyon